clubnordico.net

STYRELSEN 2023

Styrelsen 2023

               

Grethe Löken                              Carl Milvius                             Ulf Nygren
Ordförande                                  Vice Ordförande                     Sekreterare/ass kassör
grethejams@gmail.com                      carl@milvius.se                      ulf@dedex.se

               
Britt Berggren                          Karin Franck                               Matti Puotila
Kassör                                      Medlemsansvarig                       Ledamot
brittberggren@telia.com          karin1604@hotmail.com            mattijuhanipuotila@gmail.com  

                         
Annika Nilsson                            Lisa Åslander                               Thomas Doxryd         
Ledamot                                       Ledamot                                       Ledamot
nickibrevik@gmail.com                lisa.aslander@telia.com              thomas.doxryd@gmail.com

                      

Sirkku Rajante de Benalvides           Claes Wallberg                            Tina Granath
sirkku.enlacasa@telia.com                wallbergclaes@gmail.com          tina.i.granath@gmail.com
Suppleant                                          Suppleant                                    Suppleant


Jan Erik Assarsson
assarsson@live.com
Suppleant

Informationsansvarig
Adjungerad Ronnie Bengtsson
info@clubnordico.net
Teknisk support
Adjungerad Håkan Gustavsson

REVISORER
Göte Johansson
Per Stökken
Ronie Jansson
Kerstin Königsson

VALBEREDNING
Kerstin Sandström
Kenth Widman
Eva Hedberg