clubnordico.net

STYRELSEN 2024

Styrelsen 2024

E-post: styrelsen@clubnordico.net

                     

        Jan-Peter Larsson               Jan-Erik Assarsson                 Ulf Nygren                          
        Ordförande                          Vice Ordförande                      Kassör                                                                     

            
       Ewa Holmqvist                     Karin Franck                             Carl Milvius 
       Sekreterare                          Medlemsansvarig                     Ledamot

                   

Håkan Karlsson Molin                          Annika Nilsson  
Ledamot                                               Ledamot                                         
                

                     

Sirkku Rajante de Benalvides          Lisa Åslander                             Tina Granath
Suppleant                                          Suppleant                                    Suppleant


Olof Molin
Suppleant

 

Informationsansvarig
Adjungerad Barbro Hultqvist
info@clubnordico.net
Teknisk support
Adjungerad Håkan Gustavsson

REVISORER
Göte Johansson
Per Stökken
Kerstin Königsson

VALBEREDNING
Kerstin Sandström
Kenth Widman
Eva Hedberg