clubnordico.net

ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024
för verksamhetsåret 2023

Vartefter de olika papperen blir klara läggs de upp här nedan!

DAGORDNING
ÅRSBERÄTTELSE
RESULTAT 2023
BALANSRAPPORT
REVISIONSBERÄTTELSE
BUDGETFÖRSLAG
MOTIONER
VALÄRENDEN
FULLMAKT

ÅRSMÖTE 13 MARS 2024
KONSTITUERNADE PROTOKOLL 2024

———————————————————————————————-

Kallelse till Årsmöte

Medlemmarna i Club Nordico Mar Menor kallas till årsmöte för verksamhetsåret 2022
onsdagen den 29 mars 2023 på Las Claras

DAGORDNING
ÅRSBERÄTTELSE
RESULTAT 2022
BALANSRAPPORT
REVISIONSBERÄTTELSE
BUDGETFÖRSLAG
MOTIONER
VALÄRENDEN
FULLMAKT

ÅRSMÖTE 29 MARS 2023
KONSTITUERNADE PROTOKOLL 2023

 

Kallelse till Årsmöte

Medlemmarna i Club Nordico Mar Menor kallas till årsmöte för 2021
onsdagen den 30 mars 2022 på Las Claras. 

DAGORDNING
Bil 1 RÖSTLÄNGD
Bil 2 ÅRSBERÄTTELSE
Bil 3 RESULTAT 2021
Bil 4 BALANSRAPPORT
Bil 5 REVISIONSBERÄTTELSE
Bil 6 BUDGETFÖRSLAG
Bil 7 MOTIONER
Bil 8 VALÄRENDEN

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2022, sid 1
PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2022, sid 2

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021 den 24 november 2021
för verksamhetsåret 2020

DAGORDNING
Bil 1  RÖSTLÄNGD 2021
Bil 2 ÅRSBERÄTTELSE
Bil 3 RESULTAT 2020
Bil 4 BALANSRAPPORT
Bil 5 REVISIONSBERÄTTELSE 2020
Bil 6 BUDGETFÖRSLAG
Bil 7 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Bil 8 MOTIONERPROTOKOLL ÅRSMÖTE 2021
Bil 9 STADGAR

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2021
KONSTITUERANDE  PROTOKOLL 2021

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020 den 21 december
för verksamhetsåret 2019

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2020

DAGORDNING 2020
Bil 1  RÖSTLÄNGD 2020
Bil 2  ÅRSBERÄTTELSE 2019
Bil 3  RESULTAT 2019
Bil 4  BALANS 2019
Bil 5  REVISION 2019
Bil 6  BUDGETFÖRSLAG 2020
Bil 7  VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Bil 8  MOTIONER
KONSTITUERANDE PROTOKOLL 2020

 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019

för verksamhetsåret 2018

Tid: Måndag 25. mars kl. 12.00
Plats: Centro Municipal – Las Claras, Los Alcázares
Registrering kl 11.00 – 12.00

Utskrivbara dokument:

DAGORDNING
ÅRSBERÄTTELSE 2018
RESULTAT 2018
BALANS 2018
BUDGETFÖRSLAG 2019
MOTIONER:
Motion 1 Motion 2_ Motion 3 och 4_ Motion 5_
MOTIONER med styrelsens rekommendation 2019
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2019
FULLMAKT
PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2019


Årsmötet Mars 2018

DAGORDNING – Dagordning
VALBEREDNINGENS UPPMANING – Valberedningen
VERKSAMHETSBERÄTTELSE –VB2017
ÅRSMÖTESPROTOKOLL – Årsmöte 2018