clubnordico.net

ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020 den 21 december
för verksamhetsåret 2019

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2020

DAGORDNING 2020
Bil 1  RÖSTLÄNGD 2020
Bil 2  ÅRSBERÄTTELSE 2019
Bil 3  RESULTAT 2019
Bil 4  BALANS 2019
Bil 5  REVISION 2019
Bil 6  BUDGETFÖRSLAG 2020
Bil 7  VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Bil 8  MOTIONER
KONSTITUERANDE PROTOKOLL 2020

De underskrivna protokollen kommer att finnas i pärmen på klubben, när posten kommer fram!!

 

FÖRENINGENS STADGAR
STADGAR januari 2019 för Club Nordico Mar Menor


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019

för verksamhetsåret 2018

Tid: Måndag 25. mars kl. 12.00
Plats: Centro Municipal – Las Claras, Los Alcázares
Registrering kl 11.00 – 12.00

Utskrivbara dokument:

DAGORDNING
ÅRSBERÄTTELSE 2018
RESULTAT 2018
BALANS 2018
BUDGETFÖRSLAG 2019
MOTIONER:
Motion 1 Motion 2_ Motion 3 och 4_ Motion 5_
MOTIONER med styrelsens rekommendation 2019
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2019
FULLMAKT
PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2019


Årsmötet Mars 2018

DAGORDNING – Dagordning
VALBEREDNINGENS UPPMANING – Valberedningen
VERKSAMHETSBERÄTTELSE –VB2017
ÅRSMÖTESPROTOKOLL – Årsmöte 2018


Intensivt lyssnande


Nästan 100 intresserade!