clubnordico.net

KOMMITTÉER

KOMMITTÉER 2023

GOLF
Lars Schüler 
Lena Green          

FEST
Nina Milvius
Barbro Levin
Leif Levin
Peter Källviks
Lijuan Schiller
Annika Nilsson
Marie-Louise Hamrén

AKTIVITETS & RESOR
Kent-Ole Nielsen
Javier Lopez
Jonas Åslander
Pelle Berggren
Mikael Nilsson

PETANCA
Annika Nilsson
Stefan Schiller
Mogens Nielsen

BIBLIOTEK
Kajsa Larsdotter Nygren